Contrasenso

Contrasenso

, (sen)
m.
Dito ou acto contrário ao bom senso.
Disparate.
(De contra… + senso)