Gino...

Gino…

,
pref.
(designativo de fêmea ou de pistillo)
(Do gr. gun)