Mithicamente

Mithicamente

, adv. De modo míthico; á maneira de mitho; fabulosamente.