Omalgia

Pesquisas relacionadas com Omalgia: Gonalgia, Otalgia

Omalgia

,
f.
Dôr no ombro.
(Do gr. omos + algos)