Servilheteiro

Servilheteiro

,
m.
Aquelle que namora ou galanteia servilhetas.