Abananar

Abananar

,
v. t. Fam.
Tornar palerma, aparvalhar.
Aturdir.