Acommetimento

Acommetimento

,
m.
Acto ou effeito de acommeter.