Acropathia

Acropathia

,
f.
Doença na extremidade do corpo.
(Do gr. akros + pathos)