Adraganthina

Adraganthina

,
f.
Princípio immediato do adragantho.