Aflouxar

Aflouxar

, v. t. Ant. O mesmo que afrouxar.