Ageropigado

Ageropigado

, adj. Que tem sabor de geropiga. Cf. Techn. Rur., 38.