Aledar

Aledar

, v. t. Tornar ledo. Cf. Rui Barb., Réplica, 157.