Alestar

Alestar

, (lés-tár)
v. t.
Tornar lesto, desembaraçado, prompto.