Anachronismo

Anachronismo

,
m.
Êrro de data, ou facto anachrónico.