Anglo-continental

Anglo-continental

,
adj.
Relativo á Inglaterra e ao continente.