Anthropolátrico

Anthropolátrico

,
adj.
Relativo a anthropolatria.