Anthropomorphista

Anthropomorphista

, m. e adj. Sectário do anthropomorphismo.