Anthropophobia

Anthropophobia

,
f.
Horror aos homens.
Misanthropia.
(De anthropophobo)