Antidiarreico

Antidiarreico

, adj. Contrário á diarreia.