Antipoético

Antipoético

, adj. Opposto á poesia.