Antropológico

Antropológico

, adj. Relativo á antropologia.