Antropoterápico

Antropoterápico

,
adj.
Relativo á antropoterapia.