Apantropo

Apantropo

,
m.
Aquelle que tem apantropia.
(Do gr. apo + anthropos)