Aparvoar

Aparvoar

,
v. t.
Tornar parvo, idiota.
(De parvo)