Apollóneas

Apollóneas

, f. pl. Antigas festas gregas em honra de Apollo.