Apophtegma

Apophtegma

,
m.
Dito sentencioso de pessôa illustre.
(Gr. apophtegma)