Apophtegmatismo

Apophtegmatismo

,
m.
Emprêgo ou uso de apophtegmas.