Apostemoso

Apostemoso

, adj. Relativo ao apostema.