Aquelloutro

Aquelloutro

, adj. e pron. (contr. de aquelle e outro)