Arrenegador

Arrenegador

,
m.
Aquelle que arrenega.