Arruinador

Arruinador

, (ru-i)
m.
Aquelle que arruína.