Assibilar

Assibilar

, v. t. Gram. Tornar sibilante.