Ateromatoso

Ateromatoso

, adj. Que soffre ateroma.