Autarchia

Autarchia

, (qui) f. Neol. Govêrno autónomo; autonomia.