Bdéllio

Bdéllio

,
m.
Goma-resina do Oriente.
(Lat. bdellium)