Biltragem

Biltragem

,
f.
Procedimento de biltre.
Os biltres.