Braquear

Braquear

, v. i. Mover o estribo, para esporear de chaquéu o cavallo.