Caracteristicamente

Caracteristicamente

,
adv.
De modo característico.