Caracterizador

Caracterizador

, m. e adj. O que caracteriza.