Carrega-burro

Carrega-burro

,
f.
Casta de uva de Tôrres-Vedras.