Cartabuxar

Cartabuxar

, v. t. Limpar com cartabuxa.