Cephaloleia

Cephaloleia

,
f.
Insecto coleóptero tetrâmero.
(Do gr. kephale + leia)