Chlorethýlico

Chlorethýlico

, adj. Relativo ao chlorethylo.