Chlorethylo

Chlorethylo

, m. Chím. Chloreto de ethyla.