Chlorophyllino

Chlorophyllino

,
adj.
Relativo á chloróphylla.