Collectável

Collectável

,
adj.
Que póde sêr collectado: rendimento collectável.
(De collectar)