Complectível

Complectível

,
adj.
Que póde sêr abrangido.
(Lat. complectibilis)