comprovador

Comprovador

, adj. Que comprova.
Léxico