Compulsador

Compulsador

, m. e adj. O que compulsa.