Confirmador

Confirmador

,
m.
Aquelle que confirma.